Bedrijfsfeest Schiedam  thumbnail

Bedrijfsfeest Schiedam

Published Sep 13, 22
10 min read

Aankleding Bedrijfsfeest

Bovendien is er nóg een factor waarmee je hier beslist rekening moet houden als je gaat uitnodigen. Een die ons meteen brengt bij een heikel punt: de no-shows.

Tijdens een klantevent, relatiedag of beursdeelname sta je helemaal op scherp - feest organiseren buiten. Samen met jouw team is voorafgaand aan het event over van alles nagedacht. Tijdens het event sta je op scherp, vanuit de gedachte ‘This is the moment!’. Maar, hoe zorg je ervoor dat je nazorgacties dezelfde verfijnde touch hebben als je draaiboek vooraf? Jij bent bij het organiseren van jouw klantevent volop bezig met ‘wat vinden mijn gasten er van en waar worden mijn gasten bij van?’.De zestig relaties die deelnamen aan het succesvol klantevent op 17 juni gaven aan dat er 3 redenen zijn waarom gasten wegblijven van een klantevent: Het gemis van (persoonlijke) aandacht De inhoud van het event Het gebrek aan innovatie Wat opvalt is dat praktische zaken zoals de dag waarop een evenement georganiseerd wordt of de gevraagde investering veel minder genoemd worden.

Jij hebt gelezen waarom gasten mogelijk wegblijven van je event en jij gaat die hobbels overwinnen (feest organiseren buiten). That’s the spirit! Door hard te werken kan jouw event volgens de checklist een 10 scoren. Maar staat er op die checklist ook 'wie' je helpen om aan die 10, of zelfs 10+ te komen? Het verschil in de succesfactor van een klantevent zit hem vaak in de betrokkenheid van de medewerkers.

Betrek collega’s tijdens de brainstormfase en maak het tastbaar voor je collega’s door samen een hoger doel te bepalen waar je met zijn allen naartoe werkt (feest organiseren buiten). Is het hoger doel 'Wij zijn het meest gastvrije bedrijf van Nederland', spreek dan af wat iedere afdeling en ieder individu in de organisatie daaraan kan doen.

DOOR deelt deze punten met jou: Bedank je gasten voor hun komst Geef je gast een signaal dat je blij bent dat hij/zij er was! Breng dit bijvoorbeeld tot leven in een persoonlijke videoboodschap. Deel de inhoud van het event, zodat je gasten kunnen nagenieten Kies hierbij het beste instrument voor jouw doelgroep.

Organisatie Bedrijfsfeest

Je mag trots zijn op wat je bereikt hebt en dit mag je ook laten zien en horen! Denk hierbij aan een terugblik maar ook zeker aan tips of artikelen die in de toekomst bruikbaar blijven. Blijf in contact met je gasten Geef hen een persoonlijk belletje na je event en maak gebruik van de feedback die gasten je geven. feest organiseren buiten.

Geef je gasten een cadeautje mee Het meegeven van een cadeautje geeft je een extra kapstok om met je gasten in contact te blijven. Hoe persoonlijker, hoe leuker! Denk hierbij aan gepersonaliseerde Happy Socks of een Tony Chocolonely reep met een persoonlijke boodschap. Maak naast het gebruik van contact met je gasten ook gebruik van middelen zoals een enquête om je event te evalueren.

Maak intern afspraken over commerciële doelstellingen Maak met je collega’s duidelijke afspraken over de verwachtingen rondom commerciële doelstellingen en vooral wie waarvoor verantwoordelijk is. Enthousiasmeer je gasten over andere producten en/of diensten Jouw gast heeft een positieve ervaring beleefd met jouw organisatie, dit is het perfecte moment om andere events, seminars, workshops en producten onder de aandacht te brengen.

Hierdoor bouw je een betrouwbaar netwerk aan leveranciers op. Jouw event eindigt niet. feest organiseren buiten. Waarschijnlijk loopt het door in andere acties en mag je blijven sturen en meekijken bij de acties voortvloeiend uit jouw event.

1 events 22 3 EVENTS 2 Hoe organiseer je een geslaagd evenement? KEVIN VAN DER STRAETEN4 D/2013/45/103 - ISBN NUR Vormgeving en omslagontwerp: Peer De Maeyer Kevin Van der Straeten & Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2013 Lannoo, Campus maakt deel uit van de Uitgeverij Lannoo Groep. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets van deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (feest organiseren buiten).

Doelstellingen en doelgroep 12 Event doelstellingen 12 Soorten doelen 13 Doelstellingen formuleren 15 return on investment 15 ROI-model 16 Meten 17 Waarde creëren 19 Doelgroep 20 Subdoelgroepen 21 Een of meerdere doelgroepen? 22 Profiel 23 Aantal gasten II. Team, draaiboek en projectmanagement 25 Organisatieteam 25 Zelf organiseren of uitbesteden? 28 Intern team 28 Externe leveranciers 29 Een mix van intern en extern? 30 Draaiboek 30 Hoe omvangrijk moet een draaiboek zijn? 32 Voorbeeld opbouw draaiboek 33 projectmanagement voor events 36 evenementenlogistiek 36 Denken in processen 37 Processen in een keten 39 Capaciteitsberekeningen III.

Aankleding Bedrijfsfeest

Datum, duur en tijdstip 49 Datum 49 Doelgroep 50 Ongunstige periodes 50 Welke dagen? 51 Concurrentie 51 Pers 53 Duur 53 Tijdstip V. Concept en programma 55 Programmaonderdelen 57 Thema 57 Conceptontwikkeling & beleving 61 hybride evenementen 61 Waarom hybride evenementen? 63 Format 64 Interactie 65 Businessmodel 56 VI. Briefing 67 vier onderdelen 68 Bedrijf 68 Evenement 69 Leverancier 69 Budget VII.

Drukwerk 85 Lay-out 86 Drukker 88 Papiersoort 89 Formaat 90 Beeldmateriaal 91 Checklist drukwerk IX. Locatie 93 Locatie kiezen 95 Checklist locaties 97 Originele locaties 100 Capaciteit en zaalopstellingen 101 Vergaderingen en congressen 101 Feesten X. Catering 103 Welke partycateraar? 106 Culinaire invulling 107 Aantallen en gemiddelden 108 Drank 108 Bittergarnituur en hapjes 109 Bediening 109 Aantal gasten XI (feest organiseren buiten).Entertainment en sprekers 122 Functies 125 Checklist entertainment 127 Sprekers en dagvoorzitters 129 Presentatievormen 130 Presentatietips 133 Dagvoorzitters XIII. Decoratie 138 Locatie als decor 138 Decorstukken 140 Bloem- en groendecoraties 142 Themadecoratie 143 Verlichting XIV. Event techniek 146 Audio 146 Geluidsinstallatie 147 Microfoons 148 Vertaalinstallatie 150 Visueel 150 Projector/beamer 151 Projectiescherm 152 Visualizer 152 Smartboards 153 Plasma- en LCD-schermen 153 Videowalls 6 events7 153 Ledschermen 154 licht 155 podia 156 Special effects 156 Lasershow 157 Videoshow 157 Vuurwerk 158 Recente ontwikkelingen 159 (Live) foto- en videocaptatie 161 internet 161 Capaciteit? 165 Interactieve stemsystemen 165 Videoconferentie XV.

Vergunningen en verzekeringen 182 Vergunningen 183 Evenementenvergunning 183 Auteursrechten en billijke vergoeding 184 Geluidsoverlast 184 Plaatsen van tenten, podia, stellingen en tribunes 184 Sluitingsuur 185 Sterke dranken 185 Voeding 185 Vuurwerk 185 Verzekering 186 Burgerlijke aansprakelijkheid 187 Materiële schade 188 Annulering 190 Lichamelijke ongevallen 191 Geld 191 Transport XVII (feest organiseren buiten). groene evenementen 194 afval 194 techniek 195 catering XVIi, I.

Evaluatie en afwikkeling 219 Afhandeling 220 Evaluatie 223 Voorbereiding 224 Evenement 224 Afwikkeling Xx. Volg de trends 231 Literatuur 231 Dankwoord inhoud 7 8 Voorwoord Iedereen organiseert wel eens een (bedrijfs)evenement: een avontuurlijke teambuilding, een inspirerend congres, het jaarlijkse personeelsfeest, een spetterend trouwfeest of gewoon een verjaardagsfeestje. Met EVENTS 2 wil ik je op weg helpen om van jouw evenement, zakelijk of privé, een onvergetelijke gebeurtenis te maken.

Al eeuwenlang organiseert de mens tal van evenementen denk bijvoorbeeld aan gladiatorengevechten uit de oudheid, de Olympische Spelen of overdadige banketten in paleizen en kastelen. Toch maakt de evenementensector de laatste jaren een sterke opmars door. Steeds meer bedrijven zien het nut van events in, zodat deze een belangrijkere plaats in hun marketingmix gaan innemen.

Coronaproof Bedrijfsfeest

Er is steeds meer vakkennis nodig voor het organiseren van een succesvol (bedrijfs)evenement. Dat gaat immers veel verder dan het samenbrengen van een aantal losse elementen. Met dit boek richt ik me zowel op ervaren als onervaren organisatoren en opdrachtgevers van (bedrijfs)evenementen en feesten. Het is een complete leidraad voor alle aspecten vanaf de voorbereiding tot en met de evaluatie die bij de organisatie van evenementen een rol spelen.

Het boek is een volledig herziene en geactualiseerde versie van de bestseller EVENTS. Veel nieuwe content is aan het boek toegevoegd om een nog vollediger beeld te geven van de boeiende evenementensector. 9 Het boek kwam tot stand met medewerking van tientallen professionals uit de evenementensector en docenten eventmanagement. Ik introduceer ook de nieuwste trends uit de eventsector.

Of hoe je groene en duurzame evenementen organiseert, of waar je op moet letten als je hybride events wilt opzetten. Doorheen het boek plaats ik regelmatig links naar de website /. nl waarop je aanvullende informatie en video s kunt terugvinden. Zijn er nog vragen na het lezen van EVENTS 2? Heb je nog aanvullende tips of voorbeelden uit de praktijk? Mail dan via Kevin Van der Straeten Founder & Managing Director eventplanner.

nl Volg me op Twitter twitter. com/kevin_vds twitter. com/event_planner 10 I Doelstellingen 10 events11 en doelgroep Het is verleidelijk meteen te starten met de uitwerking van je evenement, maar het is wijzer om eerst grondig je huiswerk te maken. stripper huren. Als je event eenmaal gestart is, krijg je geen tweede kans.De wet van Murphy ligt voortdurend op de loer: als er iets fout kan gaan, zal het ook fout gaan. Dat kun je alleen voorkomen wanneer je je evenement tot in de puntjes voorbereidt. Als je dit niet doet, loop je bovendien het gevaar dat het evenement zijn doel voorbijschiet of dat het je meer tijd en geld gaat kosten dan nodig. feest organiseren buiten.

Wat is een evenement? Een evenement is een door een individu, groep of organisatie georganiseerde gebeurtenis die gericht is op een specifieke doelgroep om een vooraf bepaald doel te realiseren. Er zijn verschillende typen evenementen, zoals vergaderingen, congressen, beurzen, (personeels)feesten, opendeurdagen, productlanceringen, sportevenementen, teambuildings, trouwfeesten Steeds vaker zetten bedrijven evenementen in als onderdeel van hun communicatieen marketingmix.

Bedrijfsfeest Sos

Dat geeft evenementen een belangrijke economische waarde. doelstellingen en doelgroep 1112 EVENT DOELSTELLINGEN Of je nu een personeelsfeestje, een internationaal congres of een festival organiseert, het formuleren van een heldere en meetbare doelstelling is de investering van je tijd dubbel en dik waard. Tijdens de verdere planning van je evenement bouw je immers steeds verder op deze doelstellingen.

Met concrete doelstellingen overtuig je collega s en zeker het management dat je budget moet goedkeuren. feest organiseren buiten. Je doelstellingen vormen in een later stadium tevens de basis voor een goede briefing voor je leveranciers en/of medewerkers. Met duidelijke doelstellingen haal je makkelijker budget binnen. Soorten doelen Er zijn honderden mogelijke concrete aanleidingen om een evenement te organiseren: een jubileum, de opening van een nieuw gebouw, de lancering van een nieuw product, de presentatie van de jaarcijfers.

Een aanleiding is echter nog geen doel! Wil je je evenement op een hoger niveau tillen, dan zul je helder moeten formuleren waarom je precies een evenement organiseert. Vraag je steeds af welke PR-, communicatie- of bedrijfsdoelstellingen je met de organisatie van je evenement wilt bereiken. Met zakelijke evenementen kun je zowel interne als externe doelstellingen voor ogen hebben.

Ik geef een paar voorbeelden van mogelijke doelstellingen: Het stimuleren van de verkoop (direct of indirect) is een van de belangrijkste doelstellingen voor bedrijven. Een team motiveren om ambitieuze targets te halen (teambuilding ). Misschien wil je de attitude of bedrijfscultuur bijsturen. Jouw medewerkers bedanken voor hun jaren dienst (jubileum) of belonen voor uitzonderlijke prestaties.

In- of externe relaties opbouwen of versterken (personeelsfeest, klantendag ) (feest organiseren buiten). Ook loyaliteit vergroten of goodwill creëren kunnen doelstellingen zijn. Het imago van je product of merk verbeteren (charity events ) of de naamsbekendheid van jouw bedrijf vergroten. Je kunt een evenement ook inzetten om impopulaire beslissingen verteerbaar te maken (denk bijvoorbeeld aan herstructureringen).

Probeer een hoofddoelstelling te bepalen en stem de andere doelstellingen (subdoelstellingen) af op je belangrijkste doelstelling. Wees kritisch voor jezelf en wees niet te snel tevreden als je denkt meteen de doelstelling gevonden te hebben. Stel jezelf de juiste vragen. Misschien zijn er nog diepere beweegredenen die niet meteen aan de oppervlakte komen.

Bedrijfsfeest Locatie Midden NederlandWhat s in it for them? Waarom zouden ze tijd vrij maken om naar je evenement te komen? Willen ze van de gelegenheid gebruik maken om te netwerken of om gewoon wat plezier te maken? Neem deze overdenkingen mee wanneer je de doelstellingen van je evenement formuleert. De doelstelling moet wel verder gaan dan: alle genodigden een aangename avond bezorgen. stripper bestellen.

Wat dan wel? Bijvoorbeeld: Binnen drie maanden na het evenement de omzet met 5 procent verhogen, De Net Promotor Score (loyaliteit) binnen een maand met 2 procent laten stijgen, Tien prospects van de gastenlijst tot (nieuwe) klant maken binnen een jaar. De laatste doelstellingen houden rekening met de vijf (SMART) bouwstenen van een goede doelstelling: Specifiek Beschrijf concreet wat er moet gebeuren.

Latest Posts

Afzetpaal Rood/wit

Published Aug 02, 23
7 min read

Afzetpaal Beton

Published Aug 01, 23
10 min read

Gebruikte Afzetpalen

Published Aug 01, 23
10 min read